Asunnan hakeminen / Valintaperusteet

Valintaperusteet

Asukkaat haettavana oleviin asuntoihin valitsee asukasvalintatoimikunta.

Asukasvalinnoissa noudatetaan ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) suosituksia vuokratalojen asukkaiden valinnasta, jolloin pääpaino on hakijan asunnon tarpeella. Hakijoiden toiveet pyritään huomioimaan asukasvalinnoissa mahdollisuuksien mukaan.
 
Valinnoissa huomioidaan myös hakijan aikaisempi asuminen Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalojen asunnoissa, jolloin

  • hakijan, jolla on entisestä vuokrasuhteesta johtuvia vuokrarästejä on maksettava vuokravelat ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä
  • hakijaa, jonka aikaisempi vuokrasuhde on purettu esim. aiheutetun häiriön tai huoneiston huonon hoidon takia ei ole valittu uuteen huoneistoon
  • ns. asunnonvaihtajia on valittu vain jos asunnon vaihtoon on perusteltu syy eli esim. isompaan/pienempään asuntoon (ei siis esim. epämiellyttävät naapurit, epäviihtyisä tai rauhaton ympäristö tms.). Poikkeuksena ovat olleet asunnot, joihin ei ole ollut muita hakijoita, joihin voi valita myös asunnon vaihtajia tarpeesta riippumatta.

Valinnoissa huomioidaan myös tiedossa olleet häiriöt muillekin vuokranantajille kuten esimerkiksi häädöt. Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot tarkistaa maksuhäiriömerkinnät Intrum Oy:ltä.

Vieraspaikkakuntalaisten hakijoiden kohdalla asukkaiksi valitaan henkilöitä, joilla on todellinen asunnontarve (esim. työ- tai opiskelupaikka) tai toimeentulo on muuten turvattu (esim. eläkeläiset).